Background slideshow
  Home Gnojidba Kalkulatori Zanimljivosti

Logo "Tlo i biljka"

Prof. dr. sc. Vladimir Vukadinović

Tlo i biljka

SOIL and PLANT

Prof. dr. sc. Vladimir Vukadinović

Vukovarska 124

HR-31000 Osijek

e-mail: vladimir@tlo-i-biljka.eu

http://tlo-i-biljka.eu 

 

 Select language:

Literatura:

Zemljišni resursi, e-knjiga, (2018.)

Koncept zemljište i njegova primjena u Hrvatskoj (2016.)

Zemljišni resursi (kratka verzija; 2016.)

Model integracije Arkoda i iBaze zemljišnih resursa OBŽ

Prezentacija - Kontrola plodnosti tla (2016.)

Održivo gospodarenje tlom (2016.)

Plodnost tla (2016.)

Pregled rada na projektu „Kontrola plodnosti OBŽ" (2015.)

Kontrola plodnosti u RH, Studija (2013.)

Uzorkovanje tla (2012.)

Feel test (određivanje teksture; 2012.)

Analiza pogodnosti tala (rad, 2011.)

Sva autorska prava za tekstove i karte pridržana!

 

Linkovi:

Arkod - Preglednik

Geoportal DGU (katastar)

Pedologija (Vesna Vukadinović)

Corine Land Cover map 1

SoilGrids

Google maps

Bing maps

OpenStreetMap

Free Relief Layers for Google Maps

Interaktivna karta RH

Eurostat: Structure of agriculture in Croatia

Kontrola plodnosti zemljišta i GIS

Prezentirane podatke i karte nije dopušteno koristiti u bilo kojoj formi bez pismenog dopuštenja prof. dr. sc. Vladimira Vukadinovića.

Sva autorska prava pridržana!

 

 

Pedološko kartiranje (GIS, vizualizacija, geostatistika)

MB

Interaktivna pedološka karta RH na podlozi OpenStreetMap

32,50

Interaktivna pedološka karta Osječko-baranjske županije na podlozi Open Layer 3

1,82

Kocentracija Cu i visinske zone Baranjske planine

1,12

Interaktivna karta Srijemskog vinogorja

0,37

Primjer interpretacijske baze (Google Earth, općina Bizovac)

2,40

Integracija Arkoda i Informacijske baze o tlu Osječko-baranjske županije - primjer (RP%)

0,02

Kartografski pregled 10-god. rada (RP%) na Kontroli plodnosti Osječko-baranjske županije (pdf)

9,03

iBaza OBŽ - Đakovačko-Feričanačko vinogorje - Tip korištenja i nadmorske visine (Google Earth)

6,24

iBaza OBŽ:

Rel. pogodnost - 1:350.000; LUS - 1:10.000; Potreba kalcizacije - 1:12.500; Očekivani prinos kukuruza - 1:15.000; Očekivani prinos šeć. repa - 1:15.000; pH-KCl - 1:12.500

7,74 (ukupno)

iBaze-prinosi:

Očekivana visina prinosa pšenice i kukuruza (demo ImageMapper, isječak iBaze OBŽ, M=1:15.000)

1,23

iBaza-tip korištenja:

Tip korištenja zemljišta (demo ImageMapper, arkod, isječak iBaze OBŽ, M=1:15.000)

1,69

Satelitski snimak (SPOT-6) poplavljenog područja Posavine u 2014. god.

1,31

Digitalna, interaktivna karta predviđanja sadržaja humusa a na području OBŽ (u kmz Google Earth formatu)

0,90

Digitalna, interaktivna karta predviđanja prinosa korijena šećerne repe za Osječko-baranjsku županiju (Google Earth, kmz format)

0,13

Predikcija pH-KCl zemljišnih resursa OBŽ (interpolacija bayesian krigingom)

0,98

Predikcija relativne pogodnosti zemljišnih resursa OBŽ za usjeve (interpolacija bayesian krigingom)

0,89

Zemljišni pokrivač (1) Osječko-baranjske županije i RH (European Environment Agency 2012, Corine Land Cover)

1,20

Zemljišni pokrivač (2) Osječko-baranjske županije (European Environment Agency 2012, Corine Land Cover)

0,71