Konverzija biljnih hraniva

Količina

Element

E→S

Spoj

Konverzija I

Spoj

S→E

Element

Konverzija II

E→S

S→E

P

P2O5

P2O5

P

K

K2O

K2O

K

Ca

CaO

CaO

Ca

Ca

CaCO3

CaCO3

Ca

CaO

CaCO3

CaCO3

CaO

Mg

MgO

MgO

Mg

Na

NaO

NaO

Na

Al

Al2O3

Al2O3

Al

Fe

Fe2O3

Fe2O3

Fe

Fe

FeSO4´7H2O

FeSO4´7H2O

Fe

Zn

ZnO

ZnO

Zn

ZnO

ZnSO4´7H2O

ZnSO4 x 7H2O

ZnO

Mn

MnO

MnO

Mn

MnO

MnSO4´4H2O

MnSO4´4H2O

MnO

B

H3BO3

H3BO3

B

B

Na2B4O7´10H2O

Na2B4O7´10H2O

B

1. U žuto polje (prvi stupac)unesiti količinu hraniva i pređite u slijedeću ćeliju

2. Konverzija biljnih hraniva se obavlja u "oba smjera". Rezultati su u poljma"Konverzija I" i "Konverzija II"

 

Prof. dr. sc. Vladimir Vukadinović©, 2016.