Jednostavni kalkulator gnojidbe obzirom na formulaciju i cijenu
Vladimir Vukadinović©, Osijek, 2016.,2023. v1.1
Formulacija Unos Koncentracija (%) N
kg/ha
P2O5
kg/ha
K2O
kg/ha
Cijena
€/ha
kg/ha €/kg N P2O5 K2O
Urea (46-0-0)
KAN (27-0-0)
AN (33.5-0-0)
AS (21-0-0-24)
NPK 7-14-21
NPK 8-16-24
NPK 7-20-30
NPK 5-15-30
NPK 15-15-15
NPK 20-10-10
NPK 20-20-0
MAP (11-52-0)
DAP (18-46-0)
KCl (0-0-60)
K2SO4 (0-0-50)
Ukupno:        
Prije računanja unesite stvarne cijene mineralnih gnojiva! Tipkom TAB prelazite na novi unos. Možete promijeniti formulaciju i vrstu gnojiva!