Polj. površina (ha):       Kalkulator Nmin EU direktive
proračuna minimalne poljoprivredne površine i potrebnog kapaciteta spremnika za stajski gnoj
Prof. dr. sc. Vladimir Vukadinović©, v1.1, Osijek 2013.
Min. površina (ha):
Vrsta životinja Broj životinja Uvjetna grla N kg/god. Min. površina
ha
Kruti st. gnoj Gnojovka Gnojnica
m3 za 6. mj. h=2 m Bazen min. m3 za 6. mj.
Odrasla goveda
Goveda 1-2 god.
Junice 6-12 mj.
Telad do 6. mj.
Rasplodni bikovi
Odrasli konji
Ždrebad i omad
Ovce i koze
Raspl. krmače i nerasti
Tovne svinje
Kokoši i nesilice
Brojleri
Purani
Kunići i pernata divljač
Ukupno:

Uputa:

1. Unesite poljoprivrednu površinu u ha (najgornji žuti kvadrat) i pritisnite tipku TAB ili ENTER,

2. Unesite redom broj grla stoke u žute kvadrate (+ TAB ili + ENTER) i

3. Minimalna polj. površina (ha), kao i veličina spremnika (m3, visina 2 m) za različite vrste oganskog gnoja automatski se ispisuju.

Kalkulator je usaglašen s "Akcijskim programom zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla (N.N. 15-13)".

Korisnici kalkulator koriste na vlastitu odgovornost!