Približno ukupna potreba dušika za usjeve:
Humus %: Usjev Potreba N kg/ha Prinos t/ha Očekivan prinos
N-NO3 (ppm) Kukuruz 5.0 - 15.0 t/ha
    Pšenica ozima. 4.5 - 9.0 t/ha
    Ječam ozimi 4.0 - 9.0 t/ha
Šećerna repa 40 - 90 t/ha
    Soja 2.5 - 6.0 t/ha
    Suncokret 2.4 - 5.7 t/ha
    Uljana repica 2.3 - 5.6 t/ha
    Kukuruz silažni 25 - 80 t/ha
1. Kalkulator za utvrđivanje ukupne potrebe usjeva u dušiku koristite isključivo kad nije obavljena kemijska analiza tla!
2. Unos vrijednosti za visinu očekivanog prinosa, konc. humusa i nitratnog dušika u tlu (žuta polja) je ograničen (normaliziran)!
3. Od ukupne potrebe N u osnovnoj obradi primjenite između 30 i 60 % (na "lakšim" tlima manje, a na "težim" više)!
4. Obavezno obavite N-prihranu ozimih usjeva, a kod proljetnih, ostatak N primjenite predsjetveno (ili startno) i u prihrani!
5. Za prihranu usjeva pogodnija su nitratna i amonijsko-nitratna dušična gnojiva u odnosu na amidna i amonijska!
6. Fosfor i kalij uvijek primjenite u osnovnoj gnojidbi (pod brazdu), nikad omaške ili plitko!
Kalkulator koristite na vlastitu odgovornost!
Prof. dr. sc. Vladimir Vukadinović ©, v1.0, Osijek, travnja 2013.