Dubina cm Vrsta Fenofaza Tekstura Sklop Vlaga % N-NH4 ppm N-NO3 ppm   Preporuka N-prihrane temeljem Nmin metode za pšenicu i ječam
  30  
  60   Usjev i tlo: Broj analiza: Analiza (1/2):
  90   Tekstura tla: Kemijska analiza dubina tla (cm)
  Upute:   Fenofaza: 0-30 30-60 60-90
  1. U žuto obojena polja unesite podatke + Tab!   Sklop: Vlaga tla (%)

  2. Konc. N-NO3 i N-NH4 su u mgkg-1 svježeg tla.   Biljna vrsta: N-NH4 (ppm)

  3. Ostale podatke kodirajte prema priloženim tablicama!   Urea i UAN se ne preporučuju za prvu prihranu! N-NH4 (kg/ha)

  4. Negativne vrijednosti označavaju suvišak N.   N-NO3 (ppm)

  5. Ograničenje doze N prestaje s početkom vlatanja (fenofaza 6).   N-NO3 (kg/ha)

                             
  Usjev:   Fenofaza:   Sklop:   N-prihrana Planirani prinos zrna t/ha
  1 pšenica oz.   1 1. list   1 rijedak   5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0
  2 ječam oz.   2 dva lista   2 normalan   Potreba N kg/ha
  3 ječam piv.   3 tri lista   3 gust   KAN 27% kg/ha
  Tekstura   4 poč. busanja         AN 33.5% kg/ha
  1 laka   5 puno bus.         UREA 46% kg/ha
  2 srednja   6 poč. vlatanja         UAN 30% l/ha
  3 teška               Program: Prof. dr. sc. Vladimir Vukadinović©, Osijek 2011. (Modificirana metoda: Scharpf, H.C. und Wehrmann, J., 1977.)