Poljoprivreda RH u brojkama

Obrađeno zemljište u RH

Obradivo zemljište RH u % od ukupne površine

Prosječno obrađeno zmljište RH (min. 14,5%  2014., max. 21.7% 1992.)

Potrošnja mineralnog gnojiva u RH
Potrošnja mineralnog gnojiva u RH

Korištenje mineralnog gnojiva po hektaru obradivog zemljišta RH od 2002.-2015. god.

( Prosječno  281,6 kg/ha, min. 160,8 kg/ha 2013., max. 495,2 kg/ha 2008. god.)

Poljoprivredno zemljište u četv. km

Površina poljoprivrednog zemljišta RH (u km2)

Prosječna površina obrađenog zemljišta RH bila je 15.838 km2, min. 11.690 km2 2000 god., max. 24.040 km21992. god.

Zapošljavanje u poljoprivredi RH

Zapošljavanje u poljoprivredi HR u postotku ukupne zaposlenosti

Prosječna zaposlenost u poljoprivredi RH inosila je 15,25%, min. 7,54% 2017. god., max. 22,17 % 1992. god.

Vrijednost poljoprivredne proizvodnje RH

Dodana vrijednost poljoprivredne proizvodnje RH (milijarde USD)

Prosječna vrijednost poljoprivredne proizvodnje RH iznosila je 1,87 milijardi američkih dolara, min. 1,16 u 2000. god, max. 2.98 milijardi dolara u 2008. god.

Prinosi šećerne repe u Hrvatskoj, Poljskoj i Franncuskoj

Prinosi šećerne repe u Hrvatskoj, Poljskoj i Francuskoj (izvor: FAOStat)

Prinos pšenice u HR, PO i FR 

Prinosi pšenice u Hrvatskoj, Poljskoj i Francuskoj (izvor: FAOStat)

Prinosi jabuka u Hrvatskoj, Poljskoj i Francuskoj
Prinosi jabuka u Hrvatskoj, Poljskoj i Francuskoj (izvor: FAOStat)

Žetvene površine HR 

Žetvene površine (ha) u RH

Prinosi važnijih usjeva u RH

Prinosi važnijih usjeva u RH

 Bruto dodana vrijednost po osnovnim cijenama EU, 2006. i 2016. god.

(% udjela u ukupnoj bruto dodanoj vrijednosti)

Država Poljoprivreda,
šumarstvo i
ribarstvo
Industrija Graditeljstvo Distributivna trgovina, prijevoz, smještaj i prehrambene usluge Informacije i komunikacije Financije i osiguranje Poslovanje nekretninama Stručne, znanstvene, tehničke, administrativne i pomoćne usluge Javna uprava, obrana, obrazovanje, zdravstvo i socijalni rad Umjetnost, zabava i rekreacija;
ostale usluge (¹)
2006. 2016. 2006. 2016. 2006. 2016. 2006. 2016. 2006. 2016. 2006. 2016. 2006. 2016. 2006. 2016. 2006. 2016. 2006. 2016.
EU-28 1.6 1.5 20.2 19.3 6.3 5.3 19.0 19.1 5.0 5.0 5.4 5.1 10.8 11.2 10.0 11.0 18.2 19.0 3.4 3.5
EU-19 1.7 1.5 20.7 20.0 6.2 5.1 19.1 18.9 4.7 4.6 5.1 4.7 10.8 11.3 10.1 11.1 18.2 19.4 3.4 3.5
Belgium 1.0 0.7 19.7 16.7 5.3 5.5 21.0 19.5 4.0 4.2 5.5 6.2 9.1 8.5 11.8 14.0 20.4 22.5 2.2 2.3
Bulgaria 7.3 4.4 23.0 23.8 6.9 4.2 23.3 22.2 3.8 5.3 5.4 7.2 10.4 10.0 4.6 6.3 13.5 14.1 1.9 2.4
Czech Republic 2.3 2.5 31.8 32.3 6.4 5.4 19.9 18.4 5.0 5.0 3.1 4.0 8.0 8.5 6.4 6.7 14.6 15.0 2.5 2.1
Denmark 1.4 1.4 21.1 18.8 5.8 4.9 20.0 19.4 4.3 4.6 5.2 5.8 9.3 10.1 7.7 9.3 21.8 22.3 3.4 3.6
Germany 0.8 0.6 26.3 25.6 3.8 4.8 16.4 15.7 4.7 4.9 5.1 3.9 11.2 10.9 10.6 11.2 16.8 18.4 4.2 4.0
Estonia 3.1 2.9 20.8 20.7 9.8 6.0 24.4 21.7 4.5 6.3 4.4 4.0 9.7 9.9 7.8 9.2 12.7 16.4 2.7 2.7
Ireland  1.0 1.0 23.6 38.9 10.7 2.6 16.0 12.9 6.3 8.1 9.8 6.1 6.8 6.9 8.2 9.8 15.4 12.3 2.3 1.5
Greece 3.6 4.0 13.2 13.4 9.4 2.4 24.6 24.5 4.0 3.4 4.7 4.7 10.4 17.7 6.2 4.8 19.5 21.0 4.3 4.0
Spain 2.6 2.6 18.6 17.8 11.7 5.6 22.4 23.4 4.4 4.2 4.8 3.9 8.4 11.0 7.0 8.7 16.2 18.9 3.8 4.0
France 1.7 1.6 15.5 14.1 5.8 5.5 17.9 17.6 5.4 5.2 3.9 4.1 12.9 13.0 12.6 13.2 21.4 22.7 3.0 3.0
Croatia 5.1 4.0 20.7 21.3 8.0 5.2 22.6 22.2 4.8 4.3 5.8 6.5 8.8 10.2 7.4 8.1 13.9 15.1 2.9 3.2
Italy 2.2 2.1 20.2 19.3 5.9 4.8 20.4 20.9 4.4 3.5 5.2 5.3 12.2 13.9 9.2 9.5 16.9 16.9 3.5 3.9
Cyprus 2.6 2.3 9.4 7.1 11.1 3.9 24.9 26.0 3.4 4.9 7.8 10.8 8.2 10.2 8.0 10.1 20.4 20.3 4.2 4.4
Latvia 3.7 3.2 15.1 16.7 8.5 5.2 28.1 25.0 4.1 4.8 5.2 5.7 11.3 13.0 5.8 7.4 15.3 15.9 2.9 3.1
Lithuania 4.3 3.3 23.8 22.1 9.5 6.6 27.5 32.2 3.9 3.5 2.9 2.2 6.6 6.7 5.3 6.6 14.4 14.5 2.0 2.2
Luxembourg 0.4 0.2 9.7 7.2 5.5 5.1 15.6 17.1 5.7 7.2 29.6 27.2 8.8 7.5 8.5 11.5 14.2 15.3 1.9 1.6
Hungary 4.0 4.5 25.9 27.0 5.4 3.4 17.9 18.9 5.2 4.9 4.9 3.5 7.6 7.8 8.3 9.2 18.0 17.8 2.8 2.9
Malta (2) 2.2 1.3 16.2 10.6 6.2 3.8 23.5 21.1 5.7 6.9 8.3 6.9 6.5 5.5 8.4 12.6 18.0 17.7 5.1 13.6
Netherlands 2.1 1.8 18.6 15.0 5.6 4.8 20.0 21.3 5.1 4.8 6.2 7.0 7.4 6.0 13.1 15.1 19.6 21.7 2.4 2.7
Austria 1.5 1.3 23.7 21.6 6.8 6.5 22.8 22.9 3.5 3.5 4.9 4.1 9.0 10.4 8.2 9.5 16.8 17.5 2.7 2.8
Poland 3.0 2.4 25.4 26.5 7.7 6.9 25.6 26.2 4.2 3.9 3.9 4.1 6.0 5.0 6.6 8.1 15.2 14.7 2.3 2.3
Portugal  2.6 2.2 17.7 18.5 6.7 3.9 22.3 24.9 3.9 3.4 7.5 5.0 8.7 12.2 6.4 7.2 21.7 19.7 2.5 3.0
Romania 8.7 4.3 28.0 25.7 8.9 6.7 21.5 20.2 4.6 6.1 2.0 4.1 7.9 9.1 4.1 8.3 11.6 11.7 2.7 3.6
Slovenia  2.3 2.3 27.4 27.6 7.1 4.7 19.6 20.7 4.0 4.3 4.8 3.9 7.3 6.9 8.5 10.0 16.2 16.9 2.8 2.7
Slovakia 3.6 3.8 31.0 27.3 7.6 7.5 21.3 21.6 3.9 4.1 3.8 4.4 6.7 6.4 6.2 7.6 13.3 13.4 2.6 3.9
Finland 2.3 2.5 28.2 20.2 6.6 6.7 16.3 15.9 4.7 5.8 2.8 2.7 10.1 12.9 6.8 8.9 19.4 21.3 2.7 3.1
Sweden 1.4 1.3 24.3 19.9 5.9 6.1 18.0 17.9 5.3 5.9 3.6 4.2 8.8 8.7 9.4 11.5 20.5 21.5 2.9 3.1
United Kingdom 0.6 0.6 15.3 13.0 6.8 6.2 17.9 18.6 6.1 6.7 7.8 7.2 12.3 12.9 11.0 12.4 18.6 18.2 3.6 4.1
Iceland (3) 5.8 6.2 15.0 17.1 11.2 5.5 15.2 19.4 5.4 4.8 10.6 6.3 9.2 10.1 5.9 8.5 19.5 19.3 2.1 2.8
Norway 1.6 2.5 39.5 24.9 5.0 6.8 14.8 15.4 3.7 4.2 3.4 5.0 6.8 7.6 5.7 7.6 17.6 23.8 1.9 2.1
Switzerland (3) 0.9 0.7 22.1 20.0 4.9 5.5 20.9 20.5 4.1 4.1 12.5 9.6 0.9 1.0 7.9 10.1 17.4 19.2 8.5 9.2
Montenegro (3) :  9.8 :  12.9 :  4.6 :  28.2 :  5.1 :  5.6 :  7.7 :  4.6 :  18.8 :  2.7
Macedonia 10.3 9.9 17.0 20.7 7.9 9.0 20.0 20.5 4.3 3.8 3.1 3.4 15.1 12.2 1.9 3.8 16.4 13.7 4.0 3.1
Albania (3) 20.5 23.1 11.2 13.3 18.1 11.0 19.1 17.4 5.2 3.3 2.5 3.1 8.4 6.8 2.9 6.4 10.5 12.8 1.7 2.8
Serbia 11.4 8.5 23.0 25.9 6.3 5.6 19.0 19.2 4.1 5.2 2.9 3.7 10.4 10.4 4.9 5.5 14.3 13.0 3.7 3.0
Turkey (3) 9.3 7.8 22.6 22.4 7.2 9.3 27.5 25.2 2.9 2.7 2.4 3.4 10.2 8.8 4.3 5.9 11.8 12.4 1.8 2.2
Kosovo (3)(4) :  12.6 :  20.8 :  8.4 :  20.7 :  2.3 :  4.5 :  10.5 :  2.6 :  16.8 :  0.8

(1) Uključuje i djelatnosti kućanstava i izvan teritorijalnih organizacija i tijela

(2) Industrija i stručne, znanstvene, tehničke, administrativne i pomoćne usluge: razdvojeno u serije

(3) 2015. umjesto 2016. godine

(4) Ova oznaka ne dovodi u pitanje stajališta o statusu, te je u skladu s Rezolucijom 1244/1999 i Mišljenjem ICJ-a o Kosovskoj izjavi o neovisnosti

Izvor: Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/a/ad/National_accounts_YB2017.xlsx)

Raspodjela radne populacije po dobnim skupinama (2016. god.)

Država

Ukupno

Poljoprivreda

15-39

40-64

65 i više

15-39

40-64

65 i više

EU-28

42.4

55.2

2.4

31.8

59.2

9.0

Belgium

44.1

54.9

1.0

26.9

64.6

:

Bulgaria

40.2

57.8

2.1

35.3

60.7

:

Czech Republic

41.8

55.8

2.4

32.7

63.8

3.5

Denmark

44.0

52.8

3.2

44.7

43.2

12.2

Germany

40.2

57.2

2.7

29.5

62.1

8.4

Estonia

42.4

52.6

5.0

29.9

64.4

:

Ireland

46.3

50.4

3.3

22.2

56.1

21.7

Greece

40.3

57.9

1.7

24.8

68.4

6.8

Spain

40.6

58.5

0.9

36.9

61.3

1.8

France

42.6

56.1

1.3

30.3

66.0

3.7

Croatia

46.2

52.3

1.5

23.5

62.3

14.2

Italy

35.0

62.7

2.3

32.5

60.6

6.9

Cyprus

49.0

48.4

2.5

32.2

52.1

15.7

Latvia

42.7

53.8

3.5

26.5

67.9

5.6

Lithuania

41.4

55.4

3.2

25.7

66.5

:

Luxembourg

48.3

51.3

0.4

50.0

45.8

:

Hungary

43.0

56.0

1.0

35.0

62.9

:

Malta

53.8

44.5

1.7

:

73.7

:

Netherlands

45.5

52.1

2.4

35.6

59.5

4.9

Austria

46.0

52.2

1.8

25.3

61.0

13.8

Poland

48.2

49.9

1.8

32.7

64.1

3.2

Portugal

39.5

55.4

5.1

13.9

44.5

41.6

Romania

44.0

52.7

3.3

35.3

51.1

13.6

Slovenia

44.6

54.1

1.4

25.8

57.0

17.5

Slovakia

46.5

52.7

0.8

36.0

62.1

:

Finland

43.3

53.9

2.8

29.6

57.9

12.5

Sweden

43.7

52.8

3.5

32.4

52.4

15.2

United Kingdom

46.0

50.2

3.8

31.2

50.2

18.6

Izvor: Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-books/-/KS-FK-17-001)

Izlazna vrijednost poljoprivredne proizvodnje (2010. i 2013.-2016. god.)

Država

Vrijednost proizvodnje u 106 EUR

Učešće u EU-28 (%)

2010.

2013.

2014.

2015.

2016.

2010.

2016.

EU-28

372 902

428 278

422 734

416 719

405 008

100.0

100.0

Belgium

7 758

8 595

8 124

8 068

7 990

2.1

2.0

Bulgaria

3 822

4 394

4 302

4 033

4 004

1.0

1.0

Czech Republic

4 058

4 936

4 976

4 711

4 918

1.1

1.2

Denmark

9 741

10 963

11 034

10 264

9 733

2.6

2.4

Germany

51 164

60 461

59 626

53 061

52 940

13.7

13.1

Estonia

668

924

900

935

750

0.2

0.2

Ireland

5 822

7 671

7 294

7 397

7 420

1.6

1.8

Greece

10 567

10 365

10 577

10 921

10 398

2.8

2.6

Spain

40 371

44 065

43 994

45 491

46 807

10.8

11.6

France

68 125

74 185

75 335

75 252

70 350

18.3

17.4

Croatia

2 914

2 415

2 041

2 090

2 184

0.8

0.5

Italy

48 160

57 520

54 281

55 879

53 407

12.9

13.2

Cyprus

686

697

663

680

686

0.2

0.2

Latvia

942

1 299

1 315

1 435

1 316

0.3

0.3

Lithuania

2 043

2 856

2 806

2 972

2 835

0.5

0.7

Luxembourg

334

423

459

405

413

0.1

0.1

Hungary

6 122

7 811

7 957

8 022

8 309

1.6

2.1

Malta

126

132

127

129

126

0.0

0.0

Netherlands

25 319

28 241

27 086

26 759

27 020

6.8

6.7

Austria

6 328

7 015

6 960

6 779

6 810

1.7

1.7

Poland

19 751

23 669

23 060

22 349

22 411

5.3

5.5

Portugal

6 452

6 797

6 823

7 115

6 941

1.7

1.7

Romania

15 301

17 756

16 771

15 465

15 444

4.1

3.8

Slovenia

1 104

1 160

1 227

1 277

1 211

0.3

0.3

Slovakia

1 887

2 407

2 392

2 161

2 391

0.5

0.6

Finland

4 214

4 854

4 630

4 317

4 314

1.1

1.1

Sweden

5 379

6 417

6 219

6 148

5 959

1.4

1.5

United Kingdom

23 746

30 250

31 756

32 602

27 925

6.4

6.9

Iceland

292

376

428

441

494

-

-

Norway

4 594

5 160

5 091

5 059

4 989

-

-

Switzerland

7 279

8 376

8 802

9 564

9 435

-

-

Napomena: vrijednosti po osnovnim cijenama.
Izvor: Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-books/-/KS-FK-17-001)

Potrošnja gnojiva po hektaru poljoprivrednih površina EU, 2006. i 2015.

Država

Potrošnja gnojiva na poljopr. površinama

(u 000 ha)

N-gnojidba na poljopr. površinama

(kg N/ha)

P-gnojidba na poljopr. površinama

(kg P2O5/ha)

Potrošnja gnojiva na poljopr. površinama

(u 000 ha)

N-gnojidba na poljopr. površinama

(kg N/ha)

P-gnojidba na poljopr. površinama

(kg P2O5/ha)

2006. god.

2015. god.

EU-28

160 506

67.4

8.7

152 691

74.4

7.4

Belgium

1 373

102.5

7.1

1 321

108.7

2.6

Bulgaria

4 513

33.9

2.4

4 334

78.8

6.4

Czech Republic

3 530

87.7

5.8

3 458

114.8

6.1

Denmark

2 657

72.2

5.3

2 578

79.0

5.6

Germany

16 561

107.8

7.2

16 341

111.5

8.0

Estonia

858

26.4

4.1

953

37.6

3.9

Ireland

3 373

102.3

11.0

3 541

93.5

10.3

Greece

2 599

80.8

13.8

3 073

60.2

7.2

Spain

17 646

55.0

11.2

16 799

63.6

10.7

France

30 043

72.0

8.6

26 813

82.4

7.0

Croatia

773

160.2

33.2

1 081

80.9

11.9

Italy

11 784

66.6

14.1

11 171

46.4

6.7

Cyprus

145

77.9

13.8

115

65.4

6.9

Latvia

1 396

30.6

4.5

1 425

53.2

7.5

Lithuania

2 688

45.4

6.3

2 903

57.4

6.8

Luxembourg

129

108.9

5.8

131

99.1

3.9

Hungary

5 023

57.5

6.5

4 561

78.6

7.8

Malta

10

58.9

5.5

11

59.0

3.0

Netherlands

1 840

146.9

10.8

1 787

137.1

2.1

Austria

2 766

35.2

5.3

2 247

55.8

5.8

Poland

15 480

64.4

12.5

13 921

72.1

9.5

Portugal

2 156

40.5

10.4

2 098

57.7

9.2

Romania

13 111

19.2

3.1

12 907

27.7

4.5

Slovenia

427

71.2

13.1

413

68.6

10.0

Slovakia

1 873

51.8

5.0

1 855

72.5

5.9

Finland

2 025

73.2

8.5

1 998

71.8

5.5

Sweden

2 939

54.5

4.7

2 817

67.5

4.4

United Kingdom

12 789

78.4

8.0

12 039

87.1

7.1

Napomena: poljoprivredno zemljište isključuje površine ispaše i izgubljene površine za poljoprivredu.

Izvor: Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-books/-/KS-FK-17-001)