Kratke upute za korištenje ALR kalkulatoraALR kalkulator (ALR v9.32) je potpuno funkcionalan u novim verzijama internet pretraživača Microsoft Edge i Mozila Firefox (starije verzije su zahtijevale IE=>10 zbog primjene ActiveX i ostale bez mogućnosti čuvanja podataka). Podaci i preporuke gnojidbe se mogu sada sačuvati kao csv datoteka na lokalnom disku (ime datoteke je ALR_gnojidba.csv, ALR_gnojidba(1).csv, ALR_gnojidba(1).csv i itd). Nakon unošenja potrebnih podataka (ALR kalkulator upozorava na preskočene neophodne podatke i/ili vrijednosti izvan dopuštenih granica, a unos cijene gnojiva nije obavezan), potrebno je kliknuti na "Sačuvaj podatke i računaj gnojidbu" pri čemu se svi uneseni podaci i gnojidbena preporuka prikazuju u desnom prozoru. Kad je bilanca gnojidbe za sva tri hranjiva elementa uravnotežena pretraživači Edge i Firefox nude mogućnost spremanja (na hard disk) ili otvaranje csv datoteke, odnosno pregled proračuna potrebe u gnojidbi. Kad je bilanca tri glavna elementa ishrane bilja (N, P i K) do 20 kg/ha aktivne tvari, gnojidba je uravnotežena (oznaka OK), kad je veća od 20 i niža od 40 kg/ha (oznaka Nije podešeno) potrebno je promijeniti formulaciju, a iznad toga potrebno je bilancu uravnotežiti s P ili K gnojivima (oznaka Loša formulacija). Dakle, podatke možete mijenjati sve dok ne budete sigurni da Vam odgovara ukupna cijena mineralnih gnojiva, ili ih imate na skladištu, odnosno možete ih kupiti/nabaviti. Važno je napomenuti kako se više različitih proračuna potrebe u gnojidbi može jednostavno prenijeti u jednu, ali tekstualnu datoteku i kasnije detaljno analizirati. Za tako nešto prvo izračunajte prvu potrebe gnojidbe i sačuvajte je na disku ( ALR_gnojidba.csv), zatim otvorite tu datoteku u bilo kojem tekst editoru (npr. Notepad). ili programima za tablične kalkuacije (Excel ili LibreOffice Calc), uređivačima teksta (Word, LibreOffice Writer i dr.) i dr. i pozicionirajte unos desno od kalkulatora i potom svaki rezultat označite mišem i prenesite povlačenjem u editor (slika tzv. drag and drop)) tako da se rezultati slažu redoslijedom jedan ispod ili jedan pored drugog.

Datoteka podataka i rezultata je csv i može se otvoriti i u Excel-u ili LibreOffice Calc-u (kao separator podataka koristi se zarez) i tako ih sačuvati, odnosno kasnije analizirati. Novi ALR kalkulator v9.x omogućuje izračun ukupne cijene gnojiva (kao i cijenu pojedinačnih gnojiva), a kad cijene mineralnih gnojiva nisu unesene, ispisuje se 0 kn, dok se cijena organske gnojidbe ne obračunava jer njihova koncentracija, cijena primjene, agronomska učinkovitost itd. može biti vrlo različita.

ALR kalkulator se koristi za proračun gnojidbe najznačajnijih dvanest usjeva/kultura temeljem rezultata analize tla AL-metodom (ekstrakcija P i K pufernom otopinom amonijskog laktata pH = 3.75), pH vrijednosti tla i humusa, kao i nekih drugih podataka kao što su vrsta usjeva, planirani/očekivani prinos, predusjev, količina žetvenih ostataka, primjena organskog gnoja (i broj godina od posljednje organske gnojidbe) i teksturna grupa tla koju možete sami procijeniti (npr. Feel test-om).

ALR kalkulator ograničava najveću gnojidbenu dozu obzirom na ekonomske i ekološke aspekte gnojidbe i uzima u obzir procjenu godišnje rate mineralizacije (za prosječnu god. temperaturu tla od 10oC na dubini od 10 cm) temeljem C:N:P omjera u humusu, žetvenim ostacima i organskom gnoju te raspoloživa godišnja rata mineralizacije dušika i fosfora te umanjuje potrebu N i P iz mineralnih gnojiva. Dakle, rezultat proračuna gnojidbe je potrebna količina hraniva za planirani prinos umanjena obzirom na plodnost tla, rezidualna hraniva (zaostala iz prethodne vegetacije) i količinu bioraspoloživih hraniva iz procesa mineralizacije organske tvari u tlu u aktivnom/razloživom dijelu organske tvari tla.

U polja ALR kalkulatora kad unosite potrebne podatke umjesto decimalnog zareza koristite točku, a za svaki  pojedini proračun gnojidbe (nakon promjene podataka) kliknite za svaki na "Sačuvaj podatke i računaj gnojidbu" ili ih metotom drag and drop prenesite u neki od tekst editora ili uređivača teksta, tabličnih kalkulatora i sl.

Kad se pored kompleksnih i pojedinačnih dušičnih gnojiva ne koriste pojedinačna P i K gnojiva, potrebna količina NPK gnojiva kompromis je između potrebe usjeva u fosforu i kaliju na što ukazuje bilanca hraniva, odnosno suvišak "+" ili manjak "-" N, P2O5 i K2O). Potreba dušika se izračunava točno, osim za formulacije kompleksnih gnojiva s naglašenim dušikom ili uz primjenu visokih doza organskog gnoja na što upozorava bilanca dušika različita od 0. N-gnojidbu i njezinu vremensku raspodjelu potrebno je usuglasiti s potrebama usjeva i mehaničkim sastavom (teksturom) tla, najbolje izborom kompleksnih gnojiva za osnovnu gnojidbu s niskom koncentracijom dušika. Kod uključivanja pojedinačnih P i K gnojiva obratite pažnju na ispis bilance hraniva. Kompleksna NPK, P ili K gnojiva te ureu najbolje je primijeniti pod osnovnu obradu, ili najkasnije u predsjetvenoj pripremi radi unosa hraniva u prostor najvećeg rasprostiranja korijenovog sustava, a KAN ili AN u startu (neposredno prije sjetve ili zajedno sa sjetvom), odnosno u prihrani usjeva kad za to postoji potreba. Primjena P i K u prihrani je štetna jer se ta dva hraniva neznatno premještaju u dublje slojeve tla te se biljke plitko ukorjenjuju, što kasnije u sušnim razdobljima utječe na pad prinosa. Zimi, ili kad su biljke slabo razvijene (mirovanje vegetacije), treba izbjegavati primjenu amidnog ili amonijskog dušika (npr. urea, AS i UAN) jer za ugradnju N-NH4 u organsku tvar potrebna je viša temperatura, odnosno odgovarajuća razina metabolizma! Organska gnojiva, u pravilu, treba primijeniti pod osnovnu obradu, najmanje 4-8 tjedana prije sjetve (zbog tzv. "dušične depresije"). Efikasnost žetvenih ostataka i zelene gnojidbe (siderata), kao i organskog gnoja može biti veoma različita, ovisno o vremenskim uvjetima (vlaga i temperatura tla), duljina vegetacije usjeva, pH vrijednosti tla i dr.. Kod primjene organskog gnoja obavezno označite broj godina od primjene, inače organska gnojidba neće biti uračunata (kao da je "bez organskog gnoja").

Kemijska analiza tla ključna je za dobivanje visokih priroda, odnosno racionalnu, profitabilnu i učinkovitu primjenu agrotehnike, posebice gnojidbe, ali i svih drugih agrotehničkih zahvata od plodosmjene, obrade, sjetve pa sve do žetve. U tom smislu treba shvatiti da cjelovit i učinkovit sustav kontrole plodnosti tla koji sustavno prikuplja sve relevantne fizikalno-kemijske podatke o tlu, njegovoj plodnosti i korištenju, doprinosi boljoj raspodjeli mineralnih i organskih gnojiva, uklanjanju akutnih deficita hraniva, kemijskoj i fizikalnoj popravci tla, profitabilnijoj proizvodnji, odnosno očuvanju i podizanju efektivne plodnosti tla čime su prirodi viši i stabilniji te manje podložni promjeni uslijed različitih vremenskih prilika.

 

U Osijeku, 11.12.2021. god.

Korištenje ALR-kalkulatora dopušteno je isključivo za osobne potrebe, u izvornom obliku i na vlastitu odgovornost!

Korisne savjete i dobronamjerne primjedbe dostavite autoru e-mailom.

Autor: Prof. dr. sc. Vladimir Vukadinović