Prof. dr. sc. Vladimir Vukadinović

e-mail: vladimir@tlo-i-biljka.eu

http://tlo-i-biljka.eu

ALR kalkulator

Proračun gnojidbe ratarskih usjeva
Vladimir Vukadinović©, HR-31000 Osijek, Public ver. 8.10, 2017.

Unos podataka:

Ime datoteke:

Koristi se decimalna točka!

Prezime i ime:
Adresa:
Naziv parcele:
Površina parcele ha:
Vrsta usjeva: Planirani prinos t/ha:
Org. gnoj. t/ha:
God. prim. staj.: Predusjev:
Žetv. ostaci t/ha:
pH (KCl):
Humus %:
AL-P2O5 mg/100g:
AL-K2O mg/100g:
Tekstura tla:
Formulacija NPK:
P2O5-gnojivo: 
K2O-gnojivo: 
NPK kn/t:
P-gnojivo kn/t:
K-gnojivo kn/t:
Urea kn/t:
KAN kn/t:
ALR kalkulator računa i bez unesene cijene gnojiva!

Kratka uputa za korištenje ALR kalkulatora