Prof. dr. sc. Vladimir Vukadinović

vladimir@tlo-i-biljka.eu

https://tlo-i-biljka.eu

ALR kalkulator

Proračun gnojidbe ratarskih usjeva
Vladimir Vukadinović©, HR-31000 Osijek, Public ver. 9.33, 2021.

Unos podataka:

Koristi se decimalna točka
Prezime i ime:
Adresa:
Naziv parcele:
Površina parcele ha:
Vrsta usjeva: Planirani prinos t/ha:
Org. gnoj. t/ha:
God. prim. staj.: Predusjev:
Žetv. ostaci t/ha:
pH (KCl):
Humus %:
AL-P2O5 mg/100g:
AL-K2O mg/100g:
Tekstura tla:
Formulacija NPK:
P2O5-gnojivo: 
K2O-gnojivo: 
NPK €/t:
P-gnojivo €/t:
K-gnojivo €/t:
Urea €/t:
KAN €/t:
Cijenu gnojiva unesite na kraju proračuna!

Kratka uputa za korištenje ALR kalkulatora