Kalkulator dušične depresije
Prof. dr. sc. Vladimir Vukadinović©, Osijek, 2018., v1.0, https://tlo-i-biljka.eu
Vrsta žetvenih ostataka: Doza (t/ha suhe tvari:
Vrsta siderata: Doza (t/ha zelene mase):
Vrsta organskog gnoja:
Doza (t/ha svježe tvari):

Napomena: Negativna vrijednost N-potrebe za mineralizaciju označava da C/N omjer organske tvari omogućuje njenu mineralizaciju, čiji pak intenzitet ovisi od više faktora, ali to ne može osigurati dovoljno dušika za brzi start i porast narednog usjeva/povrća (posebice kratke vegetacije i brzog porasta), te svakako treba startno primjeniti dušik (N starter/booster gnojivo)!

Nakon inkorporiranja organske tvari u tlo širokog C/N omjera (žetvenih ostataka, siderata ili organskih gnojiva), konc. NO3- u tlu naglo pada ispod razine potrebne za startnu ishranu slijedeće "kulture". Naime, tijekom mineralizacije (razgradnje/dekompozicije) organske tvari nitrate brzo asimilira rasteća populacija mikroorganizama (biološka fiksacija/imobilizacija), uključujući i nitrate koji su uneseni ranijom mineralnom gnojidbom (rezidualni N). Pojava se naziva dušični manjak (ili dušična depresija), a manifestira se prolaznim nedostatkom dušika. Dušična depresija u povoljnim uvjetima obično traje 30 - 45 dana, a u nepovoljnim i mnogo duže (ponekad >2 god.), što ovisi o temperaturi i vlažnosti tla, vrsti i kemijskom sastavu svježe organske tvari, njenom C/N omjeru, ali i drugim faktorima (npr.: količina svježe organske tvari, pH, biogenost tla i dr.).

Izbjegavajte zaoravanje svježe organske tvari neposredno prije sjetve, ili pak zajedno s njom primjenite potrebnu količinu mineralnog N za poticanje mineralizacije kako bi se C/N omjer doveo na optimalnu razinu (C/N ≤ 25 : 1). Organske ostatke nipošto ne treba spaljivati, jer se tako izgubi sav dušik (kao i C, O, H i dijelom S), kao i akumulirana Sunčeva energija neophodna kemosintetskim mikroorganizmima tla. Nakon razgradnje/mineralizacije svježe unesene organske tvari dio hranjivih elemenata se vrati u tlo, dio usvoje mikroorganizmi (čija populacija brzo opada nakon nestanka lako razgradive organske tvari), a nakon njihovog izumiranja elementi iz mikrobne mase se također vraćaju u tlo, dok se dio transformira u humus (humifikacija).

Organska gnojiva se trenutno sve rijeđe koriste u biljnoj proizvodnji, ali je sve češća zelena gnojidba (sideracija), pa i primjena no‐till (bez obrade tla) na povaljanom pokrovnom usjevu te je izvjesna pojava N-depresije u kritičnoj, ranoj fazi porasta narednog usjeva/povrća.

Kalkulator se koristi na osobnu odgovornost!

Prof. dr. sc. Vladimir Vukadinović