Gnojidba  Kalkulatori  Zemljišni resursi Zanimljivosti

Logo "Tlo i biljka"

Tlo i biljka

SOIL and PLANT

Prof. dr. sc. Vladimir Vukadinović

Vukovarska 124

HR-31000 Osijek

e-mail: vladimir@tlo-i-biljka.eu

http://tlo-i-biljka.eu

https://tlo-i-biljka.eu

https://www.tlo-i-biljka.eu

 

 

 


tlo-i-biljka.eu

 

 

Karta (sitemap) stranice Tlo i biljka

VV-Stat programski paket
(source, exe i testne datoteke) 

 

Novi tekstovi:

Misija i ciljevi

 

Poštovani poljoprivredni proizvođači, studenti, hobi poljoprivrednici i svi ostali koji se bavite bilinogojstvom, a želite upotpuniti svoje znanje o tlu, usjevima, učinkovitoj i suvremenoj agrotehnici i praksi biljne produkcije, pred Vama je osobna web stranica Tlo i biljka. Stranica je prvenstveno namijenjena poljoprivrednim proizvođačima, posebice ratarima, povrćarima i voćarima kao pomoć u rješavanju mnogobrojnih i rezličitih poteškoća u aktualnoj biljnoj proizvodnji s kojima se svakodnevno susreću i bore, a problema je zaista mnogo u našem neuređenom i neučinkovitom okruženju (društvenom, ekonomskom, agroekološkom, tehnološkom, sociološkom i dr.).

U našoj suvremenoj biljnoj proizvodnji, kao uostalom i cjelokupnoj poljoprivredi, ima previše lutanja, pogrešaka i zabluda, a premalo stručnog znanja utemeljenog na sustavnom stručno-znanstvenom rješavanju problema, inovacijama koje se već široko i uspješno primjenjuju u razvijenim  poljoprivredama, te umjesto da napredujemo, mi stagniramo i sve više zaostajemo za svjetskim dostignućima. Zbog toga, vjerujem da moje dugogodišnje iskustvo i stručno znanje, utemeljeno na brojnim istraživanja iz područja zemljišnih resursa, agrokemije, ishrane bilja, fertilizacije, fiziologije i ekofiziologije bilja, GIS-a i informatičke tehnologije, može pomoći svima koji često postavljaju pitanja kako i zašto promišljajući što treba promijeniti da bi se njihov rad, vrijeme i uložena sredstva oplodili.

Web stranica "Tlo i biljka" fokusirana je na biljnu proizvodnju i namjerava razviti što bolju komunikaciju s proizvođačima, naravno uz ograničenje koja određuju moje pozne godine, zdravlje, ali i specifično znanje i iskustvo koje sam stjecao kao znanstvenik, istraživač i sveučilišni profesor, a ne kao neposredni proizvođač u primarnoj produkciji hrane. Posjetiteljima web stranice stavljam na raspolaganje veći broj vlastitih stručnih tekstova, knjiga, računalnih programa i više namjenskih karata izrađenih u GIS-u kako bi mogli što bolje definirati svoje proizvodne uvjete i prisutna ograničenja/limite u biljnoj proizvodnji.

Možete postavljati i pitanja vezana uz gnojiva i gnojidbu e-mailom na adresu vladimir@tlo-i-biljka.eu. Odgovorit ću što je prije moguće, a kad je pitanje vezano za  probleme od šireg interesa, pokušat ću odgovoriti opširnije autorskim tekstom kako bi takve probleme širi krug korisnika mogao prepoznati, razumjeti i pravilno na njih reagirati, ili ću Vas uputiti na raspoloživu literaturu. Pitanja trebaju biti sažeta i konkretna, a uz pitanje napišite i potrebne dopunske podatke o usjevu, tlu, primijenjenoj agrotehnici i dr. Ako postavite pogrešno ili neprecizno pitanje i odgovor će biti takav, netočan i pogrešan. Kad imate više pitanja, postavite ih odvojeno kako bi na jasno pitanje dobili jasan i točan odgovor.

Od mene možete očekivati brz odgovor i pravi savjet, odnosno tehnološku uputu, ali nemojte očekivati elaborate ili projekte. Ovaj posao radim volonterski i smatram ga pozivom, odnosno znanje i iskustvo koje posjedujem pokušavam prenijeti i pomoći onima koji ga najviše trebaju. Svaku Vašu dobronamjernu primjedbu, sugestiju ili prijedlog pažljivo ću razmotriti i ako procijenim da su dobri ili korisni, bit će prihvaćeni i primijenjeni.

Prof. dr. sc. Vladimir Vukadinović

 

Znanje je bogatstvo (Litterae thesarum est; Petronije)

Znanje je moć (Scientia potestas est; Francis Bacon)

Znanje je blago bez težine; nikad ga nema toliko da bude preteško (kineska poslovica)

Znanje se dijeljenjem ne umanjuje i nitko ti ga ne može oduzeti (Akbar Eydi)

Kako siješ tako ćeš i žeti (Ut sementem feceris ita metes; latinska poslovica)

Pet minuta pomoći više je nego deset dana sućuti (rumunjska poslovica)

Nijedna dob nije prekasna za učenje (Nulla aetas at discendum sera; Plinije)

Svatko je kovač svoje sreće (Unusquisque suae fortunae faber est; latinska poslovica)

 

 

Slike naše poljoprivrede

 

Poljoprivreda RH u brojkama

Vladimir VukadinovićVladimir Vukadinović (Našice, 1948.), umirovljeni je redoviti profesor Ishrane bilja u trajnom zvanju Poljoprivrednog fakultetu u Osijeku. Cijeli radni vijek proveo je kao istraživač i sveučilišni nastavnik baveći se prvenstveno Ishranom bilja, osobito problemima ishrane dušikom i kalijem, kako usjeva tako i trajnih nasada, te proučavajući zemljišne resurse s aspekta produktivnosti tla, potrebu gnojidbe i različite faktore ograničenja biljne proizvodnje. Pojavom informatičke tehnologije devedesetih godina svoja istraživanja i rezultate testira kreiranjem vlastitih kompjutorskih modela, računalnim analitičkim i statističkim programima i GIS-om kao pomoć u razumijevanju produktivnosti tala, izradi gnojidbenih preporuka za usjeve, povrće i trajne nasade te u donošenju odluka po pitanjima popravki i rajonizacije zemljišta.

Vladimir Vukadinović diplomirao je na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu 1971. god. na genetici, a magistrirao 1978. god. na Fiziologiji biljaka Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, što je njegovim istraživanjima dalo specifičan fiziološki štih u kojima su potrebe biljaka za rast, razvitak i tvorbu prinosa iznad, ili jednake po važnosti agroekološkom i agrotehničkom aspektu biljne produkcije. Doktorirao je na Poljoprivrednom fakultetu u Osijek 1981. god. na problemima sinteze i akumulacije saharoze korijenom šećerne repe.

Radeći cijeli svoj radni vijek (1971.-2014.) na istraživanjima, prvo u Zavodu za Agrokemiju (1971-1976.) kao stručni suradnik, a nakon toga u nastavi predmeta Ishrane bilja, Fertilizacije Fiziologije bilja, Ekofiziologije bilja, Primjene kompjutora u poljoprivredi i Zemljišnih resursa (1976.-2014.), prof. dr. Vladimir Vukadinović objavio je više od 150 znanstvenih članaka, više skripti i udžbenika, od kojih su najznačnije knjige Ishrana bilja (3 izdanja), Ekofiziologija bilja, Filozofija gnojidbe, Tlo, gnojidba i prinos i Zemljišni resursi u kojima je i prvi autor.

Posao sveučilišnog profesora smatra pozivom, pa i sad u mirovini, pokušava pomoći poljoprivrednim proizvođačima, doktorantima, magistrantima i studentima u razumijevanju i rješavanju problema biljne proizvodnje. Stoga je izradio niz kompjutorskih programa i modela za potrebe ishrane bilja, GIS namjenskih karata, kao i programa za statističku obradu rezultata istraživanja, od kojih su neki i prezentirani na ovoj web stranici. Utemeljitelj je i prvi predavač nastavnih predmeta na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku Fiziologija bilja, Ekofiziologija, Primjena kompjutora u poljoprivredi i Zemljišni resursi na kojima je, kao i na Ishrani bilja odgojio i ostavio nasljednike, koji su sada već redom sveučilišni profesori. Također, utemeljio je poslijediplomski studij (magisterij i doktorat) u znastvenoj grani Agrokemija, napisao je i publicirao niz stručnih članaka, savjetovao biljne proizvođače putem interneta te održao veliki broj predavanja neposrednim proizvođačima, što i sada radi.

 

QR-code: Vladimir Vukadinović


Ažurirano: 11.09.2019.
Vladimir Vukadinović©, 2016.
Sva prava pridržana!

OSIJEK Vremenska prognoza